Arbitel-H 40/12.5g

UGX1.00

(Telmisartan 40/hydrochlorothiazide 12.5mg-Arbitel)

SKU: Arbitel-H 40/12.5g Category: